Informationskalendern UNG

I 29 år har vi delat ut Informationskalendern / Loggboken UNG, till engagerade högstadieskolor runt om i Sverige. Därigenom når vi mellan 50.000-70.000 ungdomar varje år i åldrarna 12-15 år!

Förutom att loggboken är användbar i det dagliga skolarbetet innehåller den dessutom viktig förebyggande information om alkohol och andra droger. I årets loggbok, UNG 21/22, har vi lyft fram hur unga kan förändra sin fritid genom att skapa bättre ställen att umgås på. Ställen som givetvis är fria från alkohol och droger!

Genom att dela ut Loggboken UNG gratis ger vi alla elever möjligheten att lära sig grunderna i att planera sin tid samtidigt som det får ta del av viktig förebyggande information.

Nyheter