Lärarrum

Hej & tack alla lärare som har kontakt med oss!

Det är era synpunkter som hjälper oss att utveckla loggboken UNG, så att den hela tiden blir anpassad efter dagens arbetssätt ute i skolorna.

Till skolstarten i augusti är det dags igen för en ny loggbok och vi kan redan nu kan vi visa upp nyheterna. Nya UNG 22/23 kommer få en helt ny layout på både utsidan & på insidan!

Nya UNG 22/23 lämnar utrymme för den egna kreativiteten och är lika användbar på fritiden som den är på skolan.

Totalt är det mellan 50.000 – 70.000 elever i åk 7-9 som får den helt gratis tack vare engagerade arbetsgivare som syns med lokala budskap i form av en annons.

DU som lärare har stor betydelse för hur eleverna tar till sig sina loggböcker. Genom att dela ut den visar ni och skolan att det är viktigt med den drogförebyggande informationen som den innehåller och samtidigt ger ni alla elever möjligheten att lära sig att planera sin tid för att uppnå bra studieresultat. Dessutom får ni tillgång till vår filmbank där ni hittar användbart material för olika temadagar som berör dessa ämnen.

Vill ni ta del av loggboken UNG till er skola?

Tveka inte  – Hör gärna av er till oss, så får ni veta hur allt går till.

Kontakta oss på

info@informationskalendern.se